Cytat poprzedniego roku:

Owners of capital will stimulate working class to buy more and more of expensive goods, houses and technology, pushing them to take more and more expensive credits, until their debt becomes unbearable. The unpaid debt will lead to bankruptcy of banks which will have to be nationalized and State will have to take the road which will eventually lead to communism.
[Karl Marx, 1867].

Właściciele wielkich kapitałów będą stymulować klasę pracującą do kupna co raz to większej ilości dóbr, domów i technologii, jednocześnie popychając ją do zaciągania co raz to większych kredytów, dopóki jej dług stanie się niemożliwy do udźwignięcia. Niespłacone długi będą prowadzić do bankructwa banków, które to z kolei, będą nacjonalizowane. Rząd będzie musiał przejąć pałeczke, co ewentualnie doprowadzi do komunizmu.

za:jogger.wawrzek.name